ثبت نام کنید وارد شوید
اخبار
 • چهاردهمین دوره مسابقات هفتگی در سال ٩٧

  گزارش چهاردهمین دوره مسابقات هفتگي كايسا: 
  این مسابقات در تاریخ  پنجشنبه ۵ مهرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ در هفت دور با شروع بازي آزاد و با زمان بندي بلیتز  برگزار شد. 
  در پایان هفت دور رقابت نزدیک و پر هیجان نتایج زیر حاصل شد:
  رتبه نخست: علیرضا جمالی با ۵/۵ امتیاز 👏👏👏👏👏
  رتبه دوم و سوم مشترک: آرتین خلج و محمدامین سرمدی با ۵/۵ امتیاز 👏👏👏👏
  رتبه چهارم: امیدرضا فاطمی با ۵ امتیاز👏👏👏
  رتبه پنجم تا هفتم: مهلا حاج شرفی، هستی خلفی و ترانه تقی زاده با ۴ امتیاز 👏👏👏
  رتبه هشتم : دینا طاهر خانی با ۳/۵ امتیاز 👏👏
  رتبه نهم: امیرحسین آقاجری با ۳ امتیاز👏
 • سیزدهمین دوره مسابقات هفتگی در سال ٩٧

  گزارش سیزدهمین دوره مسابقات هفتگي كايسا: 
  این مسابقات در تاریخ پنجشنبه ۲۲ شهریور ماه از ساعت ١٠:٣٠ صبح تا ١:٣٠ ظهر در پنج دور با شروع بازي ثابت و با زمان بندي استاندارد جهاني  "١٠+'١٥ برگزار شد. برای شروع بازي اين مسابقه گامبی مرکزی اعمال شده است.

  در پایان پنج دور رقابت نزدیک نتایج زیر حاصل شد:
  رتبه نخست: محمدامین سرمدی با ۴/۵ امتیاز 👏👏👏👏👏
  رتبه دوم : آرتین خلج با ۴ امتیاز 👏👏👏👏
  رتبه سوم: مهرشاد مهلو با ۳/۵ امتیاز 👏👏👏
  رتبه چهارم : علیرضا جمالی با ۳ امتیاز 👏👏

  بهترین شرکت کننده مقدماتی: 
  پارسا وطن خواه و سبحان ثعبانی

 • دوازدهمین دوره مسابقات هفتگی در سال ٩٧

  گزارش دوازدهمین دوره مسابقات هفتگي در سال ٩٧

  اين مسابقه در تاريخ پانزدهم شهریور ماه ٩٧ به علت شرکت یکسری عزیزان در مسابقات رده سنی استان البرز یا جام پایتخت فقط با حضور ۹ قهرمان و با شروع بازي گامبی مرکزی برگزار شد. در پايان ٥ دور رقابت سخت و نزديك نتايج زير حاصل شد:
  رتبه نخست: علیرضا جمالی ۵ امتیاز  👏👏👏
  رتبه دوم: دینا طاهرخانی با ۴ امتیاز 👏👏👏
  رتبه سوم تا پنجم: محمدامین سرمدی با پوئن شکنی بهتر، پارسا رهنما و آرتین خلج با ۳ امتياز  👏👏👏
  با سپاس از حضور فاطمه صالحی، امیرحسین آقاجری، دانیال محمودی و سبحان ثعبانی 
  👏👏👏👏👏👏👏👏
  در پايان به همه عزيزان جوايزي اعطا شد. 

  اين مسابقه با زمان بندي استاندارد جهاني "١٠+'١٥ برگزار شد.

 • یازدهمین دوره مسابقات هفتگی در سال ٩٧

  گزارش یازدهمین دوره مسابقات هفتگي در سال ٩٧

  اين مسابقه در تاريخ یکم شهریور ماه ٩٧ با حضور ۱۴ قهرمان و با شروع بازي اسپانیایی برگزار شد. در پايان ٥ دور رقابت سخت و نزديك نتايج زير حاصل شد:
  رتبه نخست: دینا طاهرخانی با ۴ امتیاز  و پوئن شکنی بهتر 👏👏👏
  رتبه دوم: محمدامین سرمدی با ۴ امتیاز 👏👏👏
  رتبه سوم: علیرضا جمالی با ۴ امتياز  👏👏👏

  رتبه چهارم : مهرشاد مهلو با ۳/۵ امتیاز 👏👏👏
  رتبه پنجم تا ششم: مهلا حاجی شرفی، پارسا رهنما با ۳ امتیاز 👏👏👏
  با سپاس از حضور مهیار پناهی، امیرحسین آقاجری، هستی خلفی، آدرین حیدری، بنیامین محمودی، صالح حسینی، دانیال محمودی، پارسا وطن  خواه
  👏👏👏👏👏👏👏👏

  بهترین بازیکن زیر ۸ سال: 
  هستی خلفی
  آدرین حیدری
  👏👏👏
  بهترین بازیکن مقدماتی:
  پارسا وطن خواه
  در پايان به همه عزيزان جوايزي اعطا شد. 

  اين مسابقه با زمان بندي استاندارد جهاني "١٠+'١٥ برگزار شد.
 • دهمین دوره مسابقات هفتگی در سال ٩٧

  گزارش دهمین دوره مسابقات هفتگي در سال ٩٧

  اين مسابقه در تاريخ ۲۵ مرداد ماه ٩٧ با حضور ۱۴ قهرمان و با شروع بازي روسی یا دفاع پتروف برگزار شد. در پايان ٥ دور رقابت سخت و نزديك نتايج زير حاصل شد:
  رتبه نخست: دینا طاهرخانی با ۴/۵ امتیاز  👏👏👏
  رتبه دوم: آرتین خلج با ۴ امتیاز 👏👏👏
  رتبه سوم: علیرضا جمالی با ۴ امتياز  👏👏👏

  رتبه چهارم : ترانه تقی زاده با ۳/۵ امتیاز 👏👏👏
  رتبه پنجم تا هشتم: محمدامین سرمدی، دانیال محمودی، پارسا رهنما، امیدرضا فاطمی با ۳ امتیاز 👏👏👏
  با تقدير از تلاش همه عزيزان شركت كننده از جمله مهیار پناهی، امیرعلی حجازی، پارسا وطن خواه، هستی خلفی، سبحان ثعبانی و مهرسا مه آبادی
  👏👏👏👏👏👏👏👏

  بهترین بازیکن زیر ۸ سال: 
  ترانه تقی زاده

  در پايان به همه عزيزان جوايزي اعطا شد. 

  اين مسابقه با زمان بندي استاندارد جهاني "١٠+'١٥ برگزار شد.
 • نهمین دوره مسابقات هفتگی در سال ٩٧

  گزارش نهمین دوره مسابقات هفتگي در سال ٩٧

  اين مسابقه در تاريخ ۱۸ مرداد ماه ٩٧ با حضور ۱۵ قهرمان و با شروع بازي مرکزی برگزار شد. در پايان ٥ دور رقابت سخت و نزديك نتايج زير حاصل شد:
  رتبه نخست: علیرضا جمالی با ۴/۵ امتیاز  👏👏👏
  رتبه دوم: آرتین خلج با ۴ امتیاز 👏👏👏
  رتبه سوم: آدرین حیدری با ۳/۵ امتياز  و پوئن شکنی بهتر👏👏👏

  رتبه چهارم : پارسا رهنما با ۳/۵ امتیاز 👏👏👏
  رتبه پنجم تا هفتم : امیدرضا فاطمی ، دینا طاهرخانی، سیدصالح حسینی با ۳ امتیاز 👏👏👏
  با تقدير از تلاش همه عزيزان شركت كننده از جمله مهلا حاج شرفی، آیریا بیات، دانیال محمودی، مهرشاد مهلو، هستی خلفی، آریا عزیزی، علیرضا ذوالقدری و اشکان مرادی
  👏👏👏👏👏👏👏👏

  بهترین بازیکن زیر ۸ سال: 
  آدرین حیدری

  در پايان به همه عزيزان جوايزي اعطا شد. 

  اين مسابقه با زمان بندي استاندارد جهاني "١٠+'١٥ برگزار شد.
 • هشتمین دوره مسابقات هفتگی در سال ٩٧

  گزارش هشتمین دوره مسابقات هفتگي در سال ٩٧

  اين مسابقه در تاريخ 11 مرداد ماه ٩٧ با حضور 14 قهرمان و با شروع بازي اسکاتلندی برگزار شد. در پايان ٥ دور رقابت سخت و نزديك نتايج زير حاصل شد:
  رتبه نخست: دینا طاهرخانی با ۴/۵ امتیاز  👏👏👏
  رتبه دوم: آرتین خلج با ۴ امتیاز 👏👏👏
  رتبه سوم: علیرضا جمالی با ۳/۵ امتياز  👏👏👏

  رتبه چهارم تا هفتم : پارسا رهنما، مهراد دبیری، صدرا کلهر، آدرین حیدری با 3 امتیاز 👏👏👏
  با تقدير از زحمات همه عزيزان شركت كننده از جمله محمد پارسا فضل اللهی، امیر اشرفی، امیدرضا فاطمی، آیریا بیات، نگار رمضانی ، نیما رمضانی و بهنود مدنی 
  👏👏👏👏👏👏👏👏

  بهترین بازیکن زیر ۸ سال: 
  صدرا کلهر و آدرین حیدری
  بهترین بازیکن ترم های پایه : امیر اشرفی

  در پايان به همه عزيزان جوايزي اعطا شد. 

  اين مسابقه با زمان بندي استاندارد جهاني "١٠+'١٥ برگزار شد.

 • هفتمین دوره مسابقات هفتگی در سال ٩٧

  گزارش هفتمین دوره مسابقات هفتگي در سال ٩٧

  اين مسابقه در تاريخ ۴ مرداد ماه ٩٧ با حضور ۲۰ قهرمان و با شروع بازي چهار اسب برگزار شد. در پايان ٥ دور رقابت سخت و نزديك نتايج زير حاصل شد:
  رتبه نخست: آرتین حاج با ۴/۵ امتیاز  👏👏👏
  رتبه دوم: سید صالح حسینی با ۴ امتیاز 👏👏👏
  رتبه سوم: مهلا حاجی شرفی با ۳/۵ امتياز و پوئن شکنی بهتر 👏👏👏

  رتبه چهارم تا پنجم : مهیار پناهی و علیرضا جمالی با ۳/۵ امتیاز 👏👏👏
  با تقدير از زحمات همه عزيزان شركت كننده از جمله پارسا رهنما، ترانه تقی زاده، آتنا خزایی، مهرداد دبیری، دانیال محمودی، صدرا كلهر، آدرین حیدری، امیر اشرفی، امیدرضا فاطمی، بنیامین محمودی، آرش عطایی، ماهان حاجی بابا علی، سبحان ثعبانی، پارسا وطن خواه، امیرعلی حجازی 
  👏👏👏👏👏👏👏👏

  بهترين بازيكن زير ۶ سال: 
  بنیامین محمودی
  بهترین بازیکن زیر ۸ سال: 
  ترانه تقی زاده
  بهترین بازیکن ترم های پایه : امیر اشرفی، آرش عطایی

  در پايان به همه عزيزان جوايزي اعطا شد. 

  اين مسابقه با زمان بندي استاندارد جهاني "١٠+'١٥ برگزار شد.

 • ششمین دوره مسابقات هفتگی در سال ٩٧

  گزارش ششمین دوره مسابقات هفتگي در سال ٩٧

  اين مسابقه در تاريخ 28 تيرماه ماه ٩٧ با حضور 16 قهرمان و با شروع بازي ایتالیایی برگزار شد. در پايان ٥ دور رقابت سخت و نزديك نتايج زير حاصل شد:
  رتبه نخست: دینا طاهرخانی با 5 امتیاز  👏👏👏
  رتبه دوم: پارسا رهنما با 4 امتیازو پوئن شكني بهتر 👏👏👏
  رتبه سوم: سيد صالح حسيني با 4 امتياز 👏👏👏

  رتبه چهارم تا هفتم: آتنا خزایی، آرتین خلج، مهیار پناهی، امیدرضا فاطمی با 3 امتیاز 👏👏👏
  با تقدير از زحمات همه عزيزان شركت كننده از جمله صدرا كلهر، سبحان ثعبانی، نگار رمضانی، آدرین حیدری، آيريا بيات،پارسا وطن خواه، نیما رمضانی، کیمیا صفری و فرهان شیرخانی.  👏👏👏👏👏👏

  بهترين بازيكن زير ٨ سال: آدرین حیدری، صدرا كلهر و آيريا بيات    بهترین بازیکن ترم های پایه : پارسا وطن خواه

  در پايان به همه عزيزان جوايزي اعطا شد. 

  اين مسابقه با زمان بندي استاندارد جهاني "١٠+'١٥ برگزار شد.


 • پنجمین دوره مسابقات هفتگی در سال ٩٧

  گزارش پنجمين دوره مسابقات هفتگي در سال ٩٧

  اين مسابقه در تاريخ ٢١ تيرماه ماه ٩٧ با حضور ١٤ قهرمان و با شروع بازي گامبي شاه برگزار شد. در پايان ٥ دور رقابت سخت و نزديك نتايج زير حاصل شد:
  رتبه نخست: آرتين خلج با ٤/٥ امتياز  👏👏👏
  رتبه دوم: مهرشاد مهلو با ٣/٥ امتياز و پوئن شكني بهتر 👏👏👏
  رتبه سوم: سيد صالح حسيني با ٣/٥ امتياز 👏👏👏

  رتبه چهارم : دينا طاهرخاني با ٣/٥ امتياز 👏👏👏
  رتبه هاي پنجم تا هفتم : مهلا حاجي شرفي، مهيار پناهي، مهراد دبيري با ٣ امتياز 👏👏👏
  با تقدير از زحمات همه عزيزان شركت كننده از جمله صدرا كلهر، پارسا رهنما، اميدرضا فاطمي، آيريا بيات، امير اشرفي، ماهان حاجي بابا و مبين دانايي 👏👏👏👏👏👏

  بهترين بازيكن زير ٨ سال: صدرا كلهر و آيريا بيات 

  در پايان به همه عزيزان جوايزي اعطا شد. 

  اين مسابقه با زمان بندي استاندارد جهاني "١٠+'١٥ برگزار شد.
صفحه 1 از 2 < 1 2 >