ثبت نام کنید وارد شوید
اخبار
 • دومین مسابقه هفتگی کایسا در سال 94

  دومین دوره مسابقات هفتگی آکادمی شطرنج کایسا در سال جدید در تاریخ 1394/4/11 در 5 دور برگزار شد.
  این مسابقات با شرکت 18 شرکت کننده برگزار شد که در پایان از تمامی شرکت کنندگان این مسابقه تقدیر به عمل آمد.
  کوچکترین شرکت کننده این مسابقات خانم دیبا سلیمانی با 4 سال سن بود که در پایان 1 امتیازی شد!!
  رتبه اول : امیر محمد آزادی با 4.5 امتیاز
  رتبه دوم: امیر محمد رحیمی با 4 امتیاز
  رتبه سوم: دینا طاهرخانی با 4 امتیاز
  رتبه چهارم: دانیال عباسی با 3.5 امتیاز
 • اولین مسابقه هفتگی کایسا در سال 94

  اولین دوره مسابقات هفتگی آکادمی شطرنج کایسا در سال جدید در تاریخ 1394/4/4 در 5 دور برگزار شد.
  این مسابقات با شرکت 13 شرکت کننده برگزار شد که در پایان امیرمحمد آزادی با کسب 4 امنیاز مقام اول را کسب نمود.
  از تمامی شرکت کنندگان این مسابقه تقدیر به عمل آمد.
  کوچکترین شرکت کننده این مسابقات خانم دیبا سلیمانی با 4 سال سن بود که در پایان 2 امتیازی شد!!
صفحه 1 از 1 < 1 >